Rustige toevoer

Rustige toevoer gaat opwerveling van de sedimentlaag in de tank tegen waardoor een biologisch evenwicht van het water gewaarborgd blijft.

Price: 
EUR 41,14 €